Analizy i controling

Controlling finansowy, operacyjny i strategiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kierując firmą lub jej poszczególnym obszarem niemal codziennie musimy podejmować decyzje, które wpływają nie tylko na bieżącą kondycję zarządzanej struktury, ale także na jej dalszy rozwój. Na pojawiające się wyzwania trzeba reagować szybko, a właściwe wybory w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej wymagają aktualnej, rzetelnej i kompleksowej informacji. Nasza firma proponuje Państwu wsparcie w tym zakresie, oferując profesjonalne analizy oraz controling.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

Analizę całości lub wybranych obszarów istniejącej struktury organizacyjnej
Analizę obiegu informacji oraz sposobu zarządzania
Określenie potencjału przedsiębiorstwa
Weryfikację możliwości inwestycyjnych, wybór optymalnej strategii rozwoju
Określenie ekonomicznych skutków danego projektu
Określenie progów bezpieczeństwa i progu rentowności
Przygotowanie kompleksowego planu poprawy sytuacji finansowo- ekonomicznej
Optymalizację istniejących i pomoc w pozyskaniu nowych źródeł finansowania,
Analizę sprawozdań finansowych oraz czynników kształtujących wynik finansów
Badanie płynności finansowej, rentowności oraz wycena wartości rynkowej
Przygotowywanie planów strategicznych, programów restrukturyzacji
Opracowywanie biznes planów oraz wycenę przedsiębiorstw

Analizy i controling

Wsparcie w biznesie

Dane kontaktowe

Lokalizacja