kadry i płace

Profesjonalne prowadzenie działu kadr i płac

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
Przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
Prowadzenie akt osobowych pracowników
Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ZUS
Prowadzenie ewidencji czasu pracy
Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy
Sporządzanie deklaracji związanych z zatrudnieniem i kartotek wynagrodzeń
Sporządzanie wniosków o dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (PFRON)
Przygotowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
Sporządzanie list płac
Wysyłka deklaracji do ZUS
Przygotowanie wpłat do ZUS

W ramach oferty kadrowo płacowej oferujemy audyt:

Weryfikacja prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej
Sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych
Kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy
Kontrola dokumentacji przekazywanej do ZUS
Weryfikacja umów cywilnoprawnych i poprawności ich stosowania
Sprawdzenie poprawności naliczania wynagrodzeń i zasiłków
Wykonanie innych czynności zleconych przez Klienta

Analizy i controling

Wsparcie w biznesie

Dane kontaktowe

Lokalizacja