wsparcie w biznesie

Efektywne poszukiwanie rozwiązań podatkowych

Filar Finanse proponuje bieżące doradztwo podatkowe jak i kompleksowe usługi obejmujące efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz optymalizację podatkową.
Naszym celem jest efektywne poszukiwanie optymalnych, bezpiecznych i legalnych rozwiązań podatkowych zarówno dla firm jak i osób prywatnych.

Oferujemy wsparcie w zakresie m. in.:

Podatku dochodowego od osób prawnych
Podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatku od towarów i usług VAT
Ubezpieczeń społecznych
Postępowania w przypadku kontroli skarbowych i podatkowych
Przeglądów podatkowych wraz ze sporządzeniem opinii
Opracowywania bieżącej informacji na temat zmieniających się przepisów
Cen transferowych
Okresowego badania prawidłowości przedmiotu i podstawy opodatkowania
Opiniowania w kontekście podatkowym umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym
Audytu podatkowego
Tworzenie planów podatkowych

Analizy i controling

Wsparcie w biznesie

Dane kontaktowe

Lokalizacja