księgowość

Oferujemy w pełni profesjonalne oraz kompleksowe usługi księgowe

Wykonujemy kompleksową obsługę księgową dla firm mających wszelką formę prawną: zwykłe działalności gospodarcze, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Wyprowadzamy wszelkie zaległości księgowe z lat ubiegłych. Zakres usług księgowych obejmuje:

Księgi handlowe

Księgę przychodów i rozchodów,
Ryczałt
Kartę podatkową
Fundacje, stowarzyszenia
Dotacje

W ramach czynności księgowych zajmujemy się:

Ewidencją księgową i podatkową, zgodnie z formą opodatkowania
Weryfikacją formalną i rachunkową dokumentów finansowych
Sporządzaniem planów amortyzacyjnych
Ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Miesięczny odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacyjnym
Ewidencję zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
Ewidencję księgową wynagrodzeń i ich pochodnych
Ewidencję i rozliczanie nakładów inwestycyjnych
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, PFRON, jpk
Sporządzanie sprawozdań statystycznych
Reprezentowanie  przed urzędami skarbowymi, ZUS, KRS, GUS, PFRON
Bezpłatny odbiór dokumentów z siedziby Klienta (Nowy Sącz i okolice)
Bezpłatną pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym
Możliwość łączności z nami za pośrednictwem serwera
Ewidencję przebiegu pojazdów,
Kontrolę należności i zobowiązań
Monitoring i przygotowywanie płatności
Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych

Analizy i controling

Wsparcie w biznesie

Dane kontaktowe

Lokalizacja